Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Silkar Endaş İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Metni Okudum

KALİTE POLİTİKASI

Silkar Ekipman olarak müşterilerimizin kalite beklentilerini ve ihtiyaçlarını doğru, zamanında ve uygun maliyetler ile karşılayarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedeflemektedir.

Bu hedefimiz doğrultusunda;

• Müşteriler ile iyi bir iletişim kurulması,
• Müşteri ihtiyaç ve şikâyetlerinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi,
• Çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamının sağlanması, sürekli gelişim ve eğitimlerinin desteklenmesi ve planlanması,
• Takım çalışması ile şirket ve birim hedeflerine kısa zamanda ulaşılması ve verimliliğin arttırılması,
• Firma içi kaynak ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi ve kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının sağlanması,
• Maliyetler hesaplarının iyi yapılması,
• Verimliliğimizi ve uzun vadeli karlılık seviyesinin uygun ve makul seviyelerde tutulması,
• Geleceğimizi güven altına alarak tüm paydaşlarımızla karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışmanın sağlanması,
• Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve standartlara uyumlu çalışılması,
• Çalışanlarımızın sosyal sorumluluklarımız ve çevre konusunda bilinçlendirilmesi, gerekli farkındalığın yaratılması ve üretilecek projelere katılımlarının teşvik edilmesi,
• İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, ahlaki değerleri ve etik kurallara bağlılığı ile öne çıkan örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunulması,
• Verdiğimiz hizmetle ilgili tüm yasal şartlara uygun şekilde, şirket prensiplerine ve kurumsal kimliğe bağlı hareket edilmesi,